Danışmanlık (Mekanik/Elektrik/Otomasyon)

MEKANİK DANIŞMANLIK

 • Proje ve Uygulama safhalarında
 • Malzeme seçimlerinde
 • Teknik detaylarda
 • Spesifik çözümlerde
 • Partner ve paydaşlar ile gerçekleştirilecek görüşme ve nihai kararlarda

BAĞIMSIZ TASARIM DEĞERLENDİRMESİ

 • İşveren ihtiyaç programı
 • Temel tasarım ilkeleri

esas alınır ve third part olarak bağımsız değerlendirme gerçekleştirilir.

 • Ulusal ve uluslararası standartlara göre tasarım hesaplamaları kontrol edilir
 • Uygulama ve imalat aşamaları göz önünde bulundurulur
 • Proje İşletmecisinin operasyonel kolaylığı dikkate alınır

MEVCUT SİSTEM İNCELEMELERİ (SITE ASSESSMENT)

 • Mevcut işletmede mekanik sistemlerin etkinliği detaylıca incelenir
 • Cihazların Performans/Güç oranları ortaya konulur
 • Kullanıcı şikayetleri doğrultusunda önlemler alınır

KALİTE KONTROL QA/QC

 • Yatırımcı istekleri
 • Dizayn şartları
 • Ulusal/Uluslararası standartlar

kapsamında Kalite Güvence ve Kalite Kontrol hizmeti sunulmaktadır.

Böylece INCOMA tarafından yürütülen Kalite Süreci ile birlikte;

 • Montaj kalitesi yüksek
 • Minimum geri dönüşlerin yaşandığı bir iş akışı
 • Uzun çalışma ömürlü ekipman
 • İşletmede minimum şikayetsorunlar mekanik ve otomasyon sistemlerinin çalışma şartları göz önünde bulundurularak çözüme kavuşturulur

BİNA OTOMASYON SİSTEM ÇÖZÜMLEMELERİ

 • Mekanik cihazların otomasyon sistemiyle doğru ve etkin bir şekilde çalışması sağlanır
 • Optimum sensör yerleşimi gerçekleştirilir
 • Uygun senaryolar hazırlanır

Böylece Bina İşletmecisi’nin rahat, basit ve kolay anlaşılır bir platformda cihazları otomasyon ile kontrol edilmesine olanak sağlanır.

ENDÜSTRİYEL ISITMA SOĞUTMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

 • Sıcak sulu sistemler
 • Kızgın yağlı ve buharlı sistemler
 • Soğuk hava deposu sistemleri
 • Petro-kimya-ilaç sanayi uygulamaları

BİNA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

 • İşletmenin tüm disiplinleri ile etüdü gerçekleştirilir
 • Mekanik, elektrik, otomasyon, yangın sistem ve ekipmanları kontrol edilir
 • Cihaz güç tüketimleri etiket değerleri ile karşılaştırılır
 • Optimizasyon yapılır

ÖZEL ÇÖZÜMLER

 • Müşteri isteği ve temel tasarım ilkeleri doğrultusundaki istekler karşısında mekanik çözümler sunulmaktadır